Nestland OÜ
Sõpruse pst
31-21
Tallinn 10615
Telefon: 699 9595
info@nestland.com
Avalehele Viimane uudis


 

 

 

 
Teenused

Viime läbi ja teostame järgmised tööd ja toimingud:
- ülesande püstitus (asukohauuringud, kaardiuuringud, mõõtmised, maakasutusõigus);
- koostame finantsprognoosid ja äriplaani ning kaasame investorid;
- koostame ressursiauditid;
- teostame läbirääkimised kohalike omavalitsustega (lähteülesanne, planeeringu algatamine);
- teostame planeeringud (teema-, detailplaneering);
- kindlustame võrguliitumislepingud;
- hangime projektile kõik vajalikud kooskõlastused;
- valime seadmed valmistajate- ja tarnijate esialgsete pakkumiste alusel;
- sõlmime maakasutusõiguste lepingud;
- tellime projektidele vajalikud eksperthinnangud;
- sõlmime lepingud seadmete tarnimiseks;
- korraldame ehitustööde vähempakkumise;
- korraldame ehitusjärelvalve;
- korraldame häälestustööd;
- sõlmime müügilepingud.
Ülaltoodud järjekord on tinglik, kuna paljud tegevused toimuvad üheagselt.