Nestland OÜ
Sõpruse pst
31-21
Tallinn 10615
Telefon: 699 9595
info@nestland.com
Avalehele Viimane uudis


 

 

 

 
Firmast

Nestland OÜ on 03.07.2006.a. loodud ettevõte.
Meie osalusel on valminud taastuvenergia projektid Soomes ja Eestis nominaalvõimsusega kokku 108 MW, koguinvesteeringute mahus 150 miljonit €. Lisaks tuuleenergiale oleme keskendunud veel kolmele alternatiivenergeetikaga seotud sektorile: energia tootmisele jäätmetest, hüdroenergiale ja päikeseenergiale.
 Energiasektor kuulub majandustsüklite poolt vähim mõjutatute hulka. Euroopa Ühenduses on seatud eesmärgiks aastaks 2020 kehtestada taastuvenergia kokkuostule fikseeritud riiklikud tariifid kõikides liikmesriikides ja/või luua muud toetavad struktuurid, mis tagaksid iga riigi alternatiivenergiaga varustatuse.

Investoritele on meil pakkuda häid tuuleenergeetikaga seotud projekte, mis on valmidusastmetelt erinevates staadiumites.
Lisaks eelnevale oleme tegutsenud kinnisvaraarendajate- ja vahendajatena. Tänu ligi 20 aastasele tegevusele eelpoolnimetatud valdkonnas, omame väärtuslikke kogemusi. Meie abiga võite leida sobiva investeerimisvõimaluse kinnisvaraga seotud valdkondades. Kui olete tegemas Eestis kinnisvaratehingut esmakordselt, saate meilt abi tehingutega seotud riskide hindamisel.
Investeerimiseks sobivate taastuvenergia projektidega saate tutvuda kui kirjutate meile e-posti aadressil: info@nestland.com.
Usume pikaajalistesse headesse suhetesse oma tellijatega. Meie märksõnadeks on kliendikesksus, kvaliteet ja usaldusväärsus.

Edukat koostööd soovides
Randar Tamm